CSR-Initiativ

Ett enkelt sätt att skapa förståelse för hälsa och ert CSR arbete

En av våra största energibolag använder ReachingApp som plattform för att skapa engagemang för hälsa men också för att tydliggöra koncernens CSR arbete.

Anledningen till att de valt att väva in sitt CSR arbete är att de tidigare hade svårt att nå ut internt med resultaten av alla de goda initiativ som genomförts. Vår kund ville också skapa ett bredare engagemang kring frågan internt och detta har visat sig vara ett riktigt bra framgångsrecept.

Hur gör man då?

Vår kund donerar en viss summa till en dedikerad välgörenhetsorganisation för varje lag som klarar kampanjens hälsomål. Dessutom matchar de totalsumman som lagen genererar vilket ger god effekt på många sätt. För att nå hälsomålet behöver varje lag i genomsnitt tjäna ihop100 poäng eller mer per dag. Deltagarna tjänar poäng genom att motionera och anta inspirerande utmaningar inom kost, stress, fokus och fysisk aktivitet. Genom att koppla sitt CSR-arbete med en kampanj på ReachingApp får alla deltagare en ytterligare morot att nå kampanjens hälsomål. Det skapar dessutom en känsla av delaktighet och en mycket god förståelse för koncernens CSR arbete.

Vi uppmuntrar alla som har möjlighet att kopiera detta koncept för vi vet att det fungerar och ger goda resultat.

Vill du veta mer om ReachingApp och hur vi kan hjälpa dig att skapa engagemang för ert CSR arbete? Kontakta oss för mer information.